BẢNG BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN WEBSITE WWW.CAMNANGCAYTRONG.COM
(Áp dụng từ ngày 01/02/2019 - 01/03/2019)
<< Về trang chủ

I. QUẢNG CÁO DẠNG BANNER

TT

Vị trí quảng cáo

Ký hiệu

Kích thước Banner

Đơn giá theo CHUYÊN MỤC (VNĐ/tuần)

Xem Demo

Tất cả

Trang chủ

Cây trồng

Dinh dưỡng

Côn trùng hại

Bệnh hại

Tin bài

1

Trung tâm Website (trên)

C1

Rộng 640px

1.300.000

500.000

250.000

250.000

300.000

300.000

400.000

Click here

2

Trung tâm Website (dưới)

C2

Rộng 640px

1.000.000

400.000

200.000

200.000

240.000

240.000

320.000

Click here

3

Menu trái (ẩn trên Mobile, Ipad)

L

Rộng 160px

650.000

250.000

125.000

125.000

150.000

150.000

200.000

Click here

4

Nội dung phải Website (trên)

R1

Rộng 300px

1.100.000

450.000

225.000

225.000

270.000

270.000

360.000

Click here

5

Nội dung phải Website (giữa)

R2

Rộng 300px

1.000.000

400.000

200.000

200.000

240.000

240.000

320.000

Click here

6

Nội dung phải Website (dưới, ẩn trên Mobile)

R3

Rộng 300px

800.000

300.000

150.000

150.000

180.000

180.000

240.000

Click here

 

II. QUẢNG CÁO DẠNG BÀI VIẾT HOẶC LINK LIÊN KẾT

TT

Vị trí đăng bài viết quảng cáo

Phí đăng bài (VNĐ)

Phí Ontop (VNĐ/tuần)

Tiêu

điểm

Bài viết

Cây trồng 1 (/cây)

Cây trồng 2

Dinh dưỡng 1 (/DD)

Dinh dưỡng 2

Sâu hại

Bệnh hại

1

Link liên kết (Click sẽ chuyển sang địa chỉ Website quảng cáo của bạn)

100.000

500.000

150.000

15.000

150.000

7.500

75.000

100.000

100.000

2

Dạng bài viết PA (Bài viết quảng cáo, giới thiệu sản phẩm)

70.000

300.000

100.000

10.000

100.000

5.000

50.000

70.000

70.000

Số bài quảng cáo tối đa (cùng một lúc Ontop trên Website)

 

5 bài

6 bài

 

6 bài

 

6 bài

6 bài

6 bài

Duy trì miễn phí bài viết trong vòng 1 năm: hết thời gian duy trì bài viết của bạn sẽ bị ẩn đi. Phí tiếp tục duy trì 1.000đ/bài viết/ngày.

Cuối mỗi bài viết cho phép Add thêm các bài quảng cáo trước đó của khách hàng (tối đa 5 bài).

Chi tiết liên hệ
HOT LINE
0336.1800.68

Mức giảm giá áp dụng cho khách hàng  

Giảm thêm 20% trên tổng đơn hàng cho khách hàng đăng ký trước ngày 31 tháng 01 năm 2019.

01 tháng

03 tháng

06 tháng

12 tháng

10%

20%

30%

50%